Forside » Artikler og Presse   
Miljøsaneringer
Category Asbest
Category Bly
Category PCB
Category Skimmelsvamp

Kontrolordning
Category Kontrolordning
Category Anmeldelsesskema

Foreningsinformation
Category Bestyrelse
Category Vedtægter
Category Medlemmer
Category Certifikater
Category Associerede medlemmer
Category Bliv Medlem
Category Kontakt

Generelt
Category Rådgivere og Associerede medlemm
Category Kurser
Category Artikler og Presse
Category Relevante links
Category Affaldsbekendtgørelsen
Category Uddannelse

Artikler og Presse

9. oktober 2013
Pressemeddelelse fra Dansk Asbestforening og Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri: Specialister kalder ressourcestrategi afgørende

I regeringens nye strategi er der stillet en række skærpede krav til miljøfarligt byggeaffald og nedrivning af bygninger. Specialisterne på området i Dansk Byggeri arbejder aktivt på at leve op til de nye krav

Bygge- og anlægsbranchen står for 30 procent af den samlede mængde affald i Danmark og kommer derfor til at spille en afgørende rolle, hvis regeringen skal nå i mål med sin nye ressourcestrategi ”Danmark uden affald”.

87 % af affaldet i bygge- og anlægsbranchen bliver i dag genanvendt, men for at hæve dette niveau, indeholder strategien blandt andet skærpede krav ved nedrivninger af bygninger. Det skal skabe et mere samlet overblik over, hvilke materialer og stoffer, der indgår i byggeaffaldet.

Hos de dele af branchen, som er særligt omfattet af den nye ressourcestrategi, ser man reformen som et skridt i den rigtige retning. Det gælder fx Asbestforeningen og Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri.

- Vi har i lang tid ventet på denne strategi. Vi synes, det er positivt, at regeringen også tager et ansvar i forhold til at bekæmpe de miljøfarlige stoffer, der er i byggeaffaldet. Vi har i forvejen indført vores eget kontrolsystem, så vi har styr på, at vores medlemmer lever op til den gældende lovgivning, siger Jens Jensen, der er formand for Dansk Asbestforening.

Hos nedriverne vil man ligeledes gerne bidrage til at genanvende mere byggeaffaldet, end man gør i dag.

- Vi har det fint med de skærpede krav. Det er utrolig vigtigt, at vi får løst problemerne med miljøfarlige stoffer for at kunne genanvende affaldet, og derfor ser vi ikke de ekstra krav som et problem, men derimod som en positiv udfordring, vi sagtens kan løse, siger Thomas Kingo Karlsen, formand for Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri.

I regeringens handlingsplan er der desuden lagt op til, at nedrivningsvirksomhedernes kvalifikationer skal forbedres, men her har nedriverne allerede iværksat flere initiativer.

- Vi har længe arbejdet på at løfte uddannelsesniveau i branchen, så vi hele tiden ved, at vi kan udføre arbejdet og sikre affaldet uden at gøre skade på miljøet, os selv eller bygherren, siger Thomas Kingo Karlsen, der er formand i Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri. 

Kontakt:
Formand Jens Jensen, Dansk Asbestforening, telefon 40 25 25 25
Formand Thomas Kingo Karlsen, Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri, telefon 20 22 20 88

Journalist Aske Muff, Dansk Byggeri, telefon 40 12 98 75
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pressemeddelelse fra StatensByggeforskningsinstitut:  
Efterlyses: Erfaringer med at fjerne pcb fra bygninger

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet har fået til opgave at vurdere effektiviteten af metoder til at fjerne polychlorerede bifenyler (pcb) i bygninger. SBi beder i den forbindelse om hjælp fra byggebranchen til at indsamle erfaringer med pcb-forurenede bygninger.

Byggebranchen har sukket efter det længe: En samlet anvisning på, hvordan man skal forholde sig, når man står over for en bygning, hvor der er for meget pcb i indeluften. Hvilke afhjælpningsmetoder findes, hvordan virker de, og hvad er omkostningerne? Men nu sker der noget: Med økonomisk støtte fra Realdania er SBi nu gået i gang med at indsamle viden og vurdere metoder og deres effektivitet vedrørende pcb-saneringer i bygninger, for derefter at præsentere dem i nye SBi-anvisninger.

Til formålet efterlyser SBi bygherrer, der er i gang med eller skal til at pcb-sanere deres bygninger, for at indsamle erfaringer med saneringsopgaverne.

Pcb kan forekomme i fuger bl.a. rundt om vinduer og døre, både indvendigt og udvendigt, især i betonbygninger opført mellem 1950 og 1977, hvor det blev forbudt at bruge pcb i byggematerialer. Men bygningerne står der stadig, med fuger der afgiver pcb til indeklimaet. Pcb afgives ofte meget langsomt og sætter sig let på alle rummets overflader.

”Vi ved, at arbejdet med at renovere pcb-belastede bygninger er meget vanskeligt, fordi det er uhyre svært at afgrænse de nødvendige og tilstrækkelige indgreb. Vi ved endnu ikke, om det er nok at fjerne eller indkapsle selve den pcb-holdige fuge, eller om man er nødt til at gå så vidt som til at fjerne op til to cm af alle indvendige overflader”, siger professor Lars Gunnarsen, der er projektleder på forskningsopgaven bag de nye anvisninger.

Vær med i PCB-netværket

Det er bl.a. sådanne problemer, der skal afdækkes i de nye anvisninger. Og for at få så megen viden og erfaring frem som muligt, og så hurtigt som muligt, er SBi meget interesseret i at samarbejde med bygherrer, som står foran en pcb-sanering på deres ejendom. SBi ønsker at følge saneringsindsatsen og vurdere de metoder, som bruges.  Eventuelt vil der blive udført forsøg med udvalgte dele af indsatsen. SBi har mulighed for at yde økonomisk støtte for eventuelle større målinger i forbindelse med saneringen.

Ved at deltage i forskningsprojektet medvirker bygherren med sine erfaringer, der kommer byggeriets parter til gode og bidrager til, at fremtidige saneringer kan gennemføres på et mere sikkert grundlag. Det vil være muligt at indgå samarbejdsaftaler, hvor eventuel offentliggørelse af resultater aftales mere detaljeret. Desuden vil bygherrer blive inviteret til at deltage i de seminarer, som SBi planlægger at gennemføre undervejs i processen.

Hvis man er interesseret i at være med til at bringe effektive metoder til pcb-sanering længere frem, bedes man kontakte professor Lars Gunnarsen.

Selv om man aktuelt ikke står med en pcb-saneringsopgave, er man velkommen til at være med i det faglige netværk om metode- og erfaringsopsamlingen. I Pcb-netværket bliver man, via netværksmøder og nyhedsbreve, løbende holdt orienteret om foreløbige resultater og de indhøstede erfaringer med saneringsprocesser, og man får mulighed for at være i dialog med andre interessenter. Deltagere i netværket får en forskningsbaseret belysning af de pcb-saneringsindgreb, der bruges i de konkrete byggesager.  Deltagelse i det faglige netværk er uforpligtende og gratis.

Læs mere om projektet ’PCB i bygninger’ på sbi.dk/pcb-netværket. Her kan du også tilmelde dig netværket.

Yderligere oplysninger kan fås hos professor Lars Gunnarsen (lbg@sbi.dk,

telefon 99 40 23 95).

Se hele pressemeddelelsen på http://www.sbi.dk/indeklima/luftkvalitet/pcb-i-bygninger/sbi-skal-vurdere-metoder-til-at-fjerne-pcb-fra-bygninger/ 

Asbest Vejledning

 PCB Vejledning           

Dansk Asbestforening • Dansk Byggeri • Nørre Voldgade 106 • 1358 København K
Tlf. +45 72 16 00 00 • Fax +45 72 16 00 10 • E-mail: 


osCShop CMS - developed by NewAngle Software