Forside » Asbest » Den Grønne Vejledning   
Miljøsaneringer
Category Asbest
  Category Den Grønne Vejledning
  Category FAQ
  Category Bekendtgørelse om asbest
Category Bly
Category PCB
Category Skimmelsvamp

Kontrolordning
Category Kontrolordning
Category Anmeldelsesskema

Foreningsinformation
Category Bestyrelse
Category Vedtægter
Category Medlemmer
Category Certifikater
Category Associerede medlemmer
Category Bliv Medlem
Category Kontakt

Generelt
Category Rådgivere og Associerede medlemm
Category Kurser
Category Artikler og Presse
Category Relevante links
Category Affaldsbekendtgørelsen
Category Uddannelse

Den Grønne Vejledning

Den Grønne Vejledning er udarbejdet af Dansk Asbestforening og indeholder retningslinjer vedrørende udførelse af asbestsaneringsopgaver og kan anvendes ved udarbejdelse af udbudsmaterialer.
 
Grundlaget er Arbejdstilsynets asbestbekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 samt øvrige relevante bekendtgørelser og vejledninger.

> Se bekendtgørelsen

Vejledningen angiver retningslinier for nedrivning og forsegling af asbest og asbestholdige materialer og er gældende for alle medlemmer af Dansk Asbestforening.

Den er tænkt som et supplement til gældende love og bekendtgørelser m.v. og beskriver de minimumskrav til arbejdets udførelse som foreningen anser for nødvendige i forbindelse med tilbudsgivning og entreprisegennemførelse.

Vejledningen skal sikre ensartede arbejdsmetoder som tilgodeser et forsvarligt arbejdsmiljø under og efter saneringsprocessen både for bygningsbrugere og udførende.

> Download vejledningen

Asbest Vejledning

 PCB Vejledning           

Dansk Asbestforening • Dansk Byggeri • Nørre Voldgade 106 • 1358 København K
Tlf. +45 72 16 00 00 • Fax +45 72 16 00 10 • E-mail: 


osCShop CMS - developed by NewAngle Software