Forside » PCB » Den Gule Vejledning   
Miljøsaneringer
Category Asbest
Category Bly
Category PCB
  Category Den Gule Vejledning
  Category Regeringens PCB handleplan
  Category ATs interne instruks
Category Skimmelsvamp

Kontrolordning
Category Kontrolordning
Category Anmeldelsesskema

Foreningsinformation
Category Bestyrelse
Category Vedtægter
Category Medlemmer
Category Certifikater
Category Associerede medlemmer
Category Bliv Medlem
Category Kontakt

Generelt
Category Rådgivere og Associerede medlemm
Category Kurser
Category Artikler og Presse
Category Relevante links
Category Affaldsbekendtgørelsen
Category Uddannelse

Den Gule Vejledning

Det miljø- og sundhedsskadelige stof PCB har vist sig at være et udbredt problem i danske bygninger, og Dansk Asbestforenings medlemmer oplever i stadigt stigende omfang en efterspørgsel på sanering af byggematerialer med indhold af PCB. Der findes i dag kun få klare regler på området og en begrænset officiel information om, hvordan saneringsarbejdet skal gennemføres, så sikkerhed, sundhed og miljø sikres. Dansk Asbestforening har derfor udarbejdet denne vejledning om god praksis ved sanering af PCB-holdige materialer.

Vejledningen indeholder råd og arbejdsanvisninger til brug ved sanering af PCB-holdige materialer. Vejledningen er udarbejdet med hjælp fra professionelle rådgivere og inddrager erfaringer og viden fra udlandet.

Medlemmerne i Dansk Asbestforening har samlet besluttet at følge de retningslinjer, som gives i vejledningen, hvor andet ikke er angivet. Simple korterevarende arbejder - under én dags varighed - er dog undtaget.

Det er Dansk Asbestforenings forhåbning, at også entreprenører og rådgivere uden for Dansk Asbestforening vil kunne finde hjælp og inspiration i vejledningens anbefalinger og råd.

 

Asbest Vejledning

 PCB Vejledning           

Dansk Asbestforening • Dansk Byggeri • Nørre Voldgade 106 • 1358 København K
Tlf. +45 72 16 00 00 • Fax +45 72 16 00 10 • E-mail: 


osCShop CMS - developed by NewAngle Software