Forside » PCB   
Miljøsaneringer
Category Asbest
Category Bly
Category PCB
  Category Den Gule Vejledning
  Category Regeringens PCB handleplan
  Category ATs interne instruks
Category Skimmelsvamp

Kontrolordning
Category Kontrolordning
Category Anmeldelsesskema

Foreningsinformation
Category Bestyrelse
Category Vedtægter
Category Medlemmer
Category Certifikater
Category Associerede medlemmer
Category Bliv Medlem
Category Kontakt

Generelt
Category Rådgivere og Associerede medlemm
Category Kurser
Category Artikler og Presse
Category Relevante links
Category Affaldsbekendtgørelsen
Category Uddannelse

 
PCB

 

PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede-Biphenyler, som er en gruppe af kemiske stoffer, der er meget miljø- og sundhedsskadelige. PCB var i 1960-erne og 1970-erne et populært tilsætningsstof i mange produkter og byggemateruialer. PCB til kommerciel anvendelse fremstilles industrielt og er i udgangspunktet et olielignende stof, der besidder en række nyttige tekniske egenskaber. Særlig PCB’s brandhæmmende og blødgørende egenskaber gjorde stoffet populært i store dele af byggeindustrien. PCB har desværre den kedelige egenskab, at den spredes fra kildematerialet til andre byggematerialer og dermed gør udbredelsen PCB mere diffus og vanskelig at fjerne effektivt.
 
Allerede i 1970-erne blev man klar over, at PCB er skadeligt for mennesker, og brugen af PCB blev i Danmark forbudt pr. 1. januar 1977. Men PCB sidder stadig i bygningerne og er derfor en betydelig sundhedsrisiko for de medarbejdere, som skal fjerne den.
 
De PCB-forurenede materialer skal udsorteres fra de affaldsfraktioner som efterfølgende skal genanvendes som erstatning for naturlige råstoffer, således at der ikke herigennem sker yderligere spredning af PCB i miljøet. De udsorterede PCB-forurenede materialer skal så vidt muligt destrueres ved forbrænding, så de på den måde fjernes helt fra vores miljø.
 
Internationalt regnes PCB fortsat som et af de store miljøproblemer, og verden over er der vedtaget handlingsplaner for at få indsamlet og destrueret PCB og PCB-holdige byggematerialer.
Den Gule Vejledning Regeringens PCB handleplan ATs interne instruks

Asbest Vejledning

 PCB Vejledning           

Dansk Asbestforening • Dansk Byggeri • Nørre Voldgade 106 • 1358 København K
Tlf. +45 72 16 00 00 • Fax +45 72 16 00 10 • E-mail: 


osCShop CMS - developed by NewAngle Software