Forside » PCB » Regeringens PCB handleplan   
Miljøsaneringer
Category Asbest
Category Bly
Category PCB
  Category Den Gule Vejledning
  Category Regeringens PCB handleplan
  Category ATs interne instruks
Category Skimmelsvamp

Kontrolordning
Category Kontrolordning
Category Anmeldelsesskema

Foreningsinformation
Category Bestyrelse
Category Vedtægter
Category Medlemmer
Category Certifikater
Category Associerede medlemmer
Category Bliv Medlem
Category Kontakt

Generelt
Category Rådgivere og Associerede medlemm
Category Kurser
Category Artikler og Presse
Category Relevante links
Category Affaldsbekendtgørelsen
Category Uddannelse

Regeringens PCB handleplan

PCB-handlingsplanen skal tilvejebringe ny og nødvendig viden, så problemerne med PCB i bygninger kan løses bedst muligt på en samfundsøkonomisk og sundhedsmæssig forsvarlig vis - Den aktuelle vejledning om PCB i bygninger styrkes.
PCB er en svært nedbrydelig miljøgift, der blev brugt i byggeriet fra 1950-1977. Selvom brug af PCB i byggematerialer blev forbudt i 1977, findes det stadig i en vis andel af vores bygninger.

Regeringen kommer nu med en samlet handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger. Det skal identificeres og håndteres korrekt, så PCB ikke giver sundhedsskader. Indsatsen for at bortskaffe PCB-holdigt byggeaffald korrekt, så det ikke spredes til miljø og fødevarer, skærpes også.

PCB-planen er udarbejdet af fem ministerier, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Miljøministeriet, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

De fem ministre, økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen, miljøminister Karen Ellemann, socialminister Benedikte Kiær, beskæftigelsesminister Inger Støjberg og indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder:

Regeringen tager problematikken om PCB i vores bygninger meget alvorligt. Vi skal have mere viden om, hvordan PCB i indeklimaet påvirker helbredet, hvor udbredt PCB er i danske bygninger, og hvordan man bedst og billigst renoverer bygninger med PCB. Derfor iværksætter vi nu forskning og forsøg, så vi får ny viden - også i international sammenhæng - til at håndtere problemet på en fornuftig måde.
Det er vigtigt, at de bygningsejere, der har et PCB problem her og nu, får klar vejledning. Derfor åbner vi en ny fælles hjemmeside og en helpdesk, hvor man bl.a. kan få svar på, hvordan man måler PCB, hvordan virkningerne af PCB kan afhjælpes, og hvordan PCB-holdigt affald frasorteres korrekt. 
PCB-affald fra bygninger må ikke spredes til naturen og vores fødevarer. Vi må ikke løse et sundhedsproblem og skabe et andet. Når PCB er identificeret, målt og eventuelt fjernet, er det vigtigt, at affaldet håndteres korrekt. Regeringen vil derfor som et led i handlingsplanen styrke den nuværende indsats for at håndtere PCB-holdigt affald.
En følgegruppe skal ledsage indsatsen. Den vil bestå af repræsentanter fra de større bygningsejere, byggeriets parter, videninstitutioner og myndigheder. Formålet er løbende at sørge for koordination og videndeling, og at initiativerne i handlingsplanen gennemføres, så der opnås størst effekt. Der vil i foråret 2012 blive gjort status over initiativerne i handlingsplanen.

Læs PCB-guiden her:
www.pcb-guiden.dk .

 Hjemmesiden udbygges i takt med, at resultaterne af forsøg og undersøgelser foreligger.

Læs faktaark her: http://www.oem.dk/~/media/oem/pdf/2011/pressemeddelelser-2011/25-05-2011-pcb-handlingsplan/fakta-pcb.ashx

Læs handlingsplanen her: http://www.oem.dk/~/media/oem/pdf/2011/pressemeddelelser-2011/25-05-2011-pcb-handlingsplan/handlingsplan-pcb-pdfa.ashx


Asbest Vejledning

 PCB Vejledning           

Dansk Asbestforening • Dansk Byggeri • Nørre Voldgade 106 • 1358 København K
Tlf. +45 72 16 00 00 • Fax +45 72 16 00 10 • E-mail: 


osCShop CMS - developed by NewAngle Software